Pensioen

In de pensioenwetgeving is de laatste jaren nogal wat veranderd. Hoeveel inkomen heb je op je oude dag?

Waar heb je in deze situatie mee te maken?
 • Pensioen lijkt nog ver weg als je 40 of 50 bent. Toch is het belangrijk om nu alvast te kijken hoe je straks kunt rondkomen. Op Wijzer in geldzaken kun je de Pensioen-schijf-van-vijf bekijken om inzicht te krijgen in je toekomstige inkomen en vaste lasten. En, hoe kun je als zelfstandige iets regelen voor als je niet meer werkt?

 • Eenmaal met pensioen verandert het inkomen meestal. Er zijn gemeentelijke en landelijke voorzieningen speciaal voor mensen boven de pensioengerechtigde leeftijd. Voorkom dat je geld misloopt of moet terugbetalen! Kijk in de Checklist inkomsten op orde welke landelijke en Utrechtse voorzieningen er zijn. Kijk of je gebruik kunt maken van financiële regelingen, en waar je een aanvraag kunt doen.

 • Heb je geldzorgen? Kom je af en toe geld tekort of houd je juist geld over? Maak dan een geldplan dat bij je financiële situatie past.
  Op Startpunt Geldzaken staan geldplannen voor verschillende financiële omstandigheden. Er is een geldplan om beter rond te komen, een om verantwoord te kiezen tussen sparen, aflossen of beleggen en een plan om uit de geldzorgen te komen.
Regelingen voor Utrechters
 • Je kunt een bijeenkomst Financiën rondom pensioen volgen. De bijeenkomst wordt begeleid door een consulent van U Centraal en een pensioenspecialist. Je krijgt informatie over je toekomstige financiële situatie en antwoord op vragen als 'wat moet ik regelen voor mijn pensioen' en 'waar heb ik recht op'. Deelname aan de workshop is gratis.

 • De gemeente Utrecht heeft verschillende regelingen om de inkomenssituatie van mensen met een laag inkomen te verbeteren.

 • Je kunt om een inkomenscheck vragen bij de sociaal raadslieden in het   
  buurtteam. De sociaal raadslieden zijn gespecialiseerd in wet- en regelgeving op alle terreinen waarmee burgers te maken kunnen krijgen. Zij helpen je gebruik te maken van de regelingen en voorzieningen waar je recht op hebt.

 • Wil je graag overzicht over je administratie? Dan is de U map een goed hulpmiddel. De U map is een ordner voor je post en je rekeningen. In de ordner vind je ook informatie en tips. Je krijgt de U map als je hulp bij je administratie krijgt van een Utrechtse organisatie. Maar je kunt de U map ook zelf gratis ophalen bij het buurtteam in je wijk. 
  Je kunt ook terecht bij een I&A team voor hulp bij het ordenen van de administratie. Sociaal raadslieden vormen samen met stagiairs en vrijwilligers het I&A team bij het buurtteam in je buurt. 
Tips
 • Als je naast de AOW bedrijfspensioen(en) ontvangt, betaal je soms te weinig belasting. Na afloop van het jaar moet je dan bijbetalen. De oorzaak is meestal dat er twee of meer keer loonheffingskorting is toegepast. Let op: je hebt recht op één keer loonheffingskorting en die wordt toegepast bij de AOW. Controleer daarom of bij de uitbetaling van bedrijfspensioen rekening wordt gehouden met de loonheffingskorting. Zo ja: laat het pensioenfonds dan weten dat de loonheffingskorting niet moet worden toegepast.
  Wil je meer weten over de loonheffingskorting en hoe die in jouw situatie het beste uitpakt, informeer dan bij de pensioenverzekeraar, een belastingspecialist of bij het buurtteam in jouw buurt.

 • Soms betaal je teveel belasting als je een (klein) bedrijfspensioen ontvangt. Er is dan te weinig loonheffingskorting toegepast. Je krijgt het teveel betaalde bedrag  terug door aangifte inkomstenbelasting te doen.

 • Ouderenbonden bieden hun leden, naast belangenbehartiging, veel voordeeltjes en bieden bijvoorbeeld hulp bij belastingaangifte.

 • Wil je jouw kennis over je eigen financiële mogelijkheden vergroten? Maak dan een afspraak bij De Geldzaak. In De Geldzaak kun je gratis de kennis over je eigen financiële mogelijkheden vergroten.
Schulden?
 • Heb je behoefte aan overzicht over je financiën en wil je schulden voorkomen? Het Huishoudboekje is voor iedereen die hulp kan gebruiken om financieel overzicht te houden. Je inkomsten komen binnen bij de gemeente, die betaalt via het (digitale) Huishoudboekje de vaste lasten voor de woning, energie, drinkwater en zorgverzekering. Het bedrag dat overblijft, komt op jouw  rekening en gebruik je als leefgeld.

 • Heb je beginnende schulden en denk je er met een goed plan zelf uit te kunnen komen? Maak dan een aflosplan. Je ziet hoeveel geld je maandelijks kan missen en hoe je dat het beste kunt verdelen over de schuldeisers. Op de site zelfjeschuldenregelen.nl wordt stapsgewijs uitgelegd wat je moet doen en vind je voorbeeldbrieven om regelingen met schuldeisers te treffen.

 • In Utrecht verloopt de toegang naar schulddienstverlening via de buurtteams. Heb je een of meer schulden, wacht dan niet te lang en meld je bij het buurtteam. Het buurtteam kan je helpen. Je kunt bellen, mailen of langsgaan. Via de postcodezoeker vind je het adres van het buurtteam in jouw buurt.

 • Heb je een brief gekregen waarin staat dat je uit je huis gezet wordt of dat energie of water worden afgesloten? Neem dan direct contact op met het buurtteam en vertel dat het om een crisissituatie gaat. Bel 030 286 52 11 als je al binnen één week uit je huis gezet wordt of als de monteur op de stoep staat om energie of water af te sluiten.