Overlijden

Wie bij leven nadenkt over de periode na overlijden, maakt het nabestaanden vaak wat makkelijker in een moeilijke tijd. Zijn er wensen voor de uitvaart? Is er een testament? Welke verzekeringen zijn er afgesloten?

Waar heb je in deze situatie mee te maken?
 • Na een overlijden krijgen nabestaanden te maken met de financiële nalatenschap van de overledene. Denk aan verzekeringen en betalingsverplichtingen, maar ook aan erfrecht en een verandering in het inkomen. Op Wijzer in geldzaken staan handige checklists en uitleg over regelgeving. Bijvoorbeeld: ben je verplicht een erfenis te aanvaarden? En zo nee, hoe werkt dat dan?

 • Nibud.nl/zakenregelen vertelt in acht stappen wat er moet gebeuren om na een overlijden alle administratieve zaken op orde te krijgen.

 • De Belastingdienst heeft een speciale informatiesite Na een overlijden.

 • Als er een inkomen wegvalt, kom je als nabestaande mogelijk in aanmerking voor tegemoetkomingen die je inkomen aanvullen. Voorkom dat je geld misloopt of moet terugbetalen! Kijk in de Checklist inkomsten op orde welke landelijke en Utrechtse voorzieningen er zijn. Kijk of je gebruik kunt maken van financiële regelingen, en waar je een aanvraag kunt doen.
Regelingen voor Utrechters
 • Heb je geen geld om de begrafenis of crematie van je dierbare te betalen, dan kun je van de gemeente Utrecht misschien een vergoeding voor de kosten krijgen in de vorm van bijzondere bijstand.

 • Wil je graag overzicht over je administratie? Dan is de U map een goed hulpmiddel. De U map is een ordner voor je post en je rekeningen. In de ordner vind je ook informatie en tips. Je krijgt de U map als je hulp bij je administratie krijgt van een Utrechtse organisatie. Maar je kunt de U map ook zelf gratis ophalen bij het buurtteam in je wijk. 
  Je kunt ook terecht bij een I&A team voor hulp bij het ordenen van de administratie. Sociaal raadslieden vormen samen met stagiairs en vrijwilligers het I&A team bij het buurtteam in je buurt. 
Tips
 • Een verandering in de samenstelling van je huishouding moet je doorgeven aan instanties. Dit voorkomt problemen in de toekomst.

 • Iedereen overlijdt op een gegeven moment. Bij dit overlijden komen kosten kijken. Je kunt zelf voor deze kosten sparen of je kunt jezelf verzekeren tegen deze kosten. Kijk op de uitvaartberekenaar van het Nibud om een idee te krijgen van de kosten.

 • Als je toeslagen van de Belastingdienst ontvangt, hoef je het overlijden van een partner niet door te geven aan de Belastingdienst. De gemeente zorgt daarvoor en de Belastingdienst past de toeslagen aan.

 • Controleer of je recht hebt op landelijke tegemoetkomingen of regelingen van de gemeente Utrecht op Berekenuwrecht.

 • Je kunt om een inkomenscheck vragen bij de sociaal raadslieden in het   
  buurtteam. De sociaal raadslieden zijn gespecialiseerd in wet- en regelgeving op alle terreinen waarmee burgers te maken kunnen krijgen. Zij helpen je gebruik te maken van de regelingen en voorzieningen waar je recht op hebt.
 • Heb je geldzorgen? Kom je af en toe geld tekort of houd je juist geld over? Maak dan een geldplan dat bij je financiële situatie past. Op Startpunt Geldzaken staan geldplannen voor verschillende financiële omstandigheden. Er is een geldplan om beter rond te komen, een om verantwoord te kiezen tussen sparen, aflossen of beleggen en een plan om uit de geldzorgen te komen.

 • Wil je jouw kennis over je eigen financiële mogelijkheden vergroten? Maak dan een afspraak bij De Geldzaak.

 

Schulden?
 • Zijn er schulden na een overlijden? Het buurtteam kan nabestaanden daarbij helpen. Je kunt bellen, mailen of langsgaan. Via de postcodezoeker vind je het adres van het buurtteam in jouw buurt.

 • Heb je een brief gekregen waarin staat dat je uit je huis gezet wordt of dat energie of water worden afgesloten? Neem dan direct contact op met het buurtteam en vertel dat het om een crisissituatie gaat. Bel 030 286 52 11 als je al binnen één week uit je huis gezet wordt of als de monteur op de stoep staat om energie of water af te sluiten.

 • Heb je behoefte aan overzicht over je financiën en wil je schulden voorkomen? Misschien is Het Huishoudboekje dan iets voor jou. Je inkomsten (loon, uitkering, toeslagen) worden overgemaakt naar de gemeente. Die betaalt via het (digitale) Huishoudboekje gegarandeerd de vaste lasten voor jouw woning, energie, drinkwater en zorgverzekering. Het bedrag dat overblijft, komt op jouw rekening.