Langdurig ziek

Langdurige ziekte kan leiden tot extra uitgaven en vaak ook tot verlaging van het inkomen. Er zijn regelingen en bijdragen die je kunnen helpen.

Waar heb je in deze situatie mee te maken?
 • Je financiële situatie kan veranderen als je lange tijd ziek bent. Hoeveel loon betaalt je werkgever je als je een poos niet kunt werken? Wanneer heb je recht op een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering? Wat betekent langdurig ziek zijn voor je pensioen? Op Wijzer in Geldzaken vind je antwoorden op deze vragen.

 • Heb je een chronische ziekte of beperking en koop je zorg in met een persoonsgebonden budget? Per Saldo, vereniging van budgethouders, houdt alle ontwikkelingen precies bij. Leden krijgen informatie via de website, cursussen en bijeenkomsten, en het blad EigenWijs.

 • Een lager inkomen kan leiden tot meer recht op toeslagen en andere voorzieningen. Voorkom dat je geld misloopt of moet terugbetalen! Kijk in de Checklist inkomsten op orde welke landelijke en Utrechtse voorzieningen er zijn. Kijk of je gebruik kunt maken van financiële regelingen, en waar je deze kunt aanvragen.
Regelingen voor Utrechters
 • Je kunt je aanmelden voor een bijeenkomst Financiën en ziek bij de werkgever. Een advocaat arbeidsrecht vertelt wat je rechten en plichten zijn tijdens de ziekteperiode. Of meld je aan voor de bijeenkomst Financiën bij arbeidsongeschiktheid waar een adviseur werk van het UWV je informeert over het keuringsproces, de uitkering en de re-integratie. Bij de bijeenkomsten geeft een consulent van U Centraal informatie over je toekomstige financiële situatie en tips om met minder geld rond te komen. De bijeenkomsten zijn gratis.

 • Heb je hoge zorgkosten en is je inkomen niet hoger dan 125% van de bijstandsnorm? Dan is de collectieve zorgverzekering van de gemeente Utrecht, de U-polis, misschien een goede keuze. Bij het Top-pakket is het eigen risico meeverzekerd en krijg je een vergoeding voor de eigen bijdrage Wmo/Wlz. Kijk voor meer informatie op utrecht.nl/u-polis.

 • Voor inwoners met hoge zorgkosten door een chronische ziekte of een beperking heeft de gemeente Utrecht de Regeling tegemoetkoming zorgkosten. Je krijgt een bijdrage van € 200 per jaar als je van januari tot en met december € 200 of meer zorgkosten hebt die niet worden vergoed. Kijk op utrecht.nl/werk en inkomen voor informatie over deze regeling. 

 • Voor studenten aan het mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs die door een beperking niet kunnen werken naast hun studie, is er de individuele studietoeslag van de gemeente: een bedrag van € 304 per maand. Mogelijk kom je hiervoor in aanmerking. Zie voor meer informatie en aanvraag het Digitaal Loket van de gemeente Utrecht. Let op! Je kunt de individuele studietoeslag niet achteraf aanvragen.

 • Wil je graag overzicht over je administratie? Dan is de U map een goed hulpmiddel. De U map is een ordner voor je post en je rekeningen. In de ordner vind je ook informatie en tips. Je krijgt de U map als je hulp bij je administratie krijgt van een Utrechtse organisatie. Maar je kunt de U map ook zelf gratis ophalen bij het buurtteam in je wijk. 
  Je kunt ook terecht bij een I&A team voor hulp bij het ordenen van de administratie. Sociaal raadslieden vormen samen met stagiairs en vrijwilligers het I&A team bij het buurtteam in je buurt.  
Tips
 • Controleer op Berekenuwrecht of je recht hebt op landelijke tegemoetkomingen of regelingen van de gemeente Utrecht.

 • Doe aangifte van belasting als je zorgkosten hebt die niet vergoed worden. De aftrek van zorgkosten verlaagt het belastbaar inkomen. In het algemeen betekent dit dat je geld terugkrijgt van de Belastingdienst. Het lagere belastbaar inkomen werkt ook door naar inkomensafhankelijke regelingen, zoals de toeslagen.

 • Zoek je mogelijkheden om je op een lager inkomen voor te bereiden? Loop dan eens binnen bij een spreekuur van De Geldzaak.

 • Verandert er iets in je leven, bijvoorbeeld je inkomen of de zorgsituatie? Geef deze verandering dan direct door aan instanties zoals de Belastingdienst. Dit voorkomt problemen in de toekomst. 

 • Je kunt om een inkomenscheck vragen bij de sociaal raadslieden in het   
  buurtteam. De sociaal raadslieden zijn gespecialiseerd in wet- en regelgeving op alle terreinen waarmee burgers te maken kunnen krijgen. Zij helpen je gebruik te maken van de regelingen en voorzieningen waar je recht op hebt.

 • Als je langdurig ziek bent, is er vaak iemand in je omgeving die veel voor je zorgt: de mantelzorger. Mantelzorgers zorgen uit liefde en betrokkenheid. Als mantelzorgers over hun eigen grenzen heen gaan, kunnen zij zelf ziek worden. Bij Steunpunt Mantelzorg Utrecht vinden  mantelzorgers informatie, advies en ontspannende activiteiten.
   
 • Huur je met een persoonsgebonden budget (pgb) zelf een zorgverlener in? Dan moet de zorgverlener de verdiensten uit het pgb zelf aangeven bij de Belastingdienst.

 • Maak een account aan op mijnoverheid.nl. Hier ontvang en bewaar je digitale post van verschillende instanties op één plek.
Schulden?
 • Heb je beginnende schulden en denk je er met een goed plan zelf uit te kunnen komen? Maak dan een aflosplan. Je ziet hoeveel geld je maandelijks kan missen en hoe je dat het beste kunt verdelen over de schuldeisers. De site zelfjeschuldenregelen.nl legt in stappen uit wat je moet doen. Je vindt er ook voorbeeldbrieven om regelingen met schuldeisers te treffen.

 • Heb je behoefte aan overzicht over je financiën en wil je schulden voorkomen? Het Huishoudboekje is voor iedereen die hulp kan gebruiken om financieel overzicht te houden. Je inkomsten (loon, uitkering, toeslagen) worden overgemaakt naar de gemeente. Die betaalt via het (digitale) Huishoudboekje de vaste lasten voor jouw woning, energie, drinkwater en zorgverzekering. De gemeente betaalt die vaste lasten ook als je rood staat. Het bedrag dat overblijft, komt op jouw rekening.

 • In Utrecht ga je voor schulddienstverlening naar het buurtteam in je buurt. Heb je een of meer schulden, wacht dan niet te lang en meld je bij het buurtteam. Het buurtteam kan je helpen. Je kunt bellen, mailen of langsgaan. Via de postcodezoeker vind je het adres van het buurtteam in jouw buurt.

 • Heb je een brief gekregen waarin staat dat je uit je huis gezet wordt of dat energie of water worden afgesloten? Neem dan direct contact op met het buurtteam en vertel dat het om een crisissituatie gaat. Bel 030 286 52 11 als je al binnen één week uit je huis gezet wordt of als de monteur op de stoep staat om energie of water af te sluiten.